Internet of Things ideoita ja kokemuksia 2.10.2020 – Posted in: IoT, Sähkömittaus – Tags: , , , , , , , , ,

Internet of Things järjestelmissä on kyse nettiin kytketyistä esineistä, laitteista, koneista, kiinteistöistä tai jopa kokonaisista kaupungeista, jotka antureiden avulla keräävät tietoa itsestään sekä toimintaympäristöstään.

Kerätty tieto mahdollistaa esineiden ja koneiden toiminnan optimoinnin. Lisäksi kerättyä dataa voidaan muutoin hyödyntää vaikkapa yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä tai asiakaskokemuksen parantamisessa. Datan hyödyntäminen edellyttää, että sitä analysoidaan ja jatkojalostetaan tiedoksi.

Esineiden internet mahdollistaa yrityksen liiketoiminnan sekä prosessien optimoimisen. Turhia työvaiheita tai huoltokäyntejä voidaan vähentää. Yritykset voivat luoda kokonaan uusia ansaintamalleja sekä liiketoimintaa.

Mieti internet of things ratkaisun osalta

1. Voitko helpottaa IoT:n avulla erilaisia työvaiheita tai jättää niitä kokonaan tekemättä?
2. Voitko optimoida toimintaa, esimerkiksi reittejä, työvaiheita, prosesseja…?
3. Voiko laitteita tai koneita huoltaa ennakoivasti IoT:ta hyödyntäen?

4. Valmistaako yrityksesi laitteita tai esineitä, jotka voisi IoT:n avulla tehdä älykkäiksi?
5. Voiko yrityksen tuotteita huoltaa tai päivittää verkkoyhteyden kautta etänä perinteisten huoltokäyntien sijasta?
6. Voiko IoT mahdollistaa uutta ansaintalogiikkaa tai kokonaan uutta liiketoimintaa?
7. Voiko laitetta tai esinettä käyttää etänä, kun se kytketään verkkoon?

8. Voiko tuotteita tai palveluita kehittää käyttäjien todellisiin käyttötapoihin ja -tottumuksiin pohjautuen tai tätä tietoa keräämällä kehittää uusia ansaintamalleja tai parantaa asiakaskokemusta?
9. Voiko laite tai kone itse optimoida toimintaansa keräämänsä datan perusteella (esimerkiksi ilmastoinnin automaattinen säätö)?
10. Voitko tarjota tuotteitasi palveluna hyödyntämällä antureita, tietoliikenneyhteyttä, ohjelmistoja ja  analytiikkaa?

Nettiin kytketty ja antureilla varustettu laite tai kone pystyy ilmoittamaan etukäteen huoltotarpeestaan. Tämä mahdollistaa ennakoivan huollon, mikä tarjoaa yritykselle uuden tehokkaamman palvelumallin.
Esimerkiksi ilmalämpöpumppu pystyy kertomaan heikentyneestä hyötysuhteesta laitteen huoltajalle, ja ylläpidosta vastuussa oleva taho voi huoltaa suodattimet ja tarkistaa kylmäaineen määrän ajoissa laitteen luotettavan toimivuuden varmistamiseksi. Jätesäiliöt ja huoltoaseman polttoainetankit voivat puolestaan viestiä täyttöasteestaan kuljetusyhtiölle, jolloin yhtiö voi suunnitella kuljetusreittinsä järkevästi tarpeen mukaan.
Myös kiinteistöhuoltoalan yritykset pystyvät IoT:n ansiosta myymään ennakoivaa huoltoa. Sen sijaan, että huoltoa tarjotaan määräaikoina, ilmansuodattimessa oleva anturi voi ilmoittaa, että läpivirtaus ei ole toivotulla tasolla. Huolto tehdään tarpeen mukaan.

Esineiden internetin hyödyntäminen omassa liiketoiminnassa vaatii vanhoista ajattelutavoista luopumista. IoT:n mahdollisuudet eivät välttämättä kirkastu välittömästi, vaan vaativat kypsyttelyä ja villiäkin ideointia. Hyvä tapa päästä liikkeelle on koota workshopiin esimerkiksi tuote- tai palvelukehityksen, asiakkaiden sekä myynnin ja markkinoinnin parissa työskenteleviä henkilöitä. Heidät voi osallistaa ideoimaan uusia tapoja käyttää tuotetta tai palvelua. Entä millaisia uusia ansaintamalleja tai kokonaan uutta liiketoimintaa olisi mahdollista luoda IoT-tekniikalla?
Esimerkkejä IoT:n hyödyntämisestä kannattaa hakea laajamittaisesti eri toimialoilta, mikä voi avata silmät myös oman liiketoiminnan suhteen. Käyntiin pääsee lopulta vain kokeilemalla. Monet IoT-ratkaisut on mahdollista ottaa käyttöön ketterästi ja pienin kustannuksin, toisin kuin monesti kuvitellaan. IoT-kokeilut eivät välttämättä vaadi taakseen massiivista koneistoa. Aluksi kannattaa aloittaa pienestä ja tarvittaessa tehdä korjausliikkeitä sekä lähteä tämän jälkeen tekemään asioita isommassa mittakaavassa.