Lämpötilan mittaus

Showing 1–12 of 16 results

Asunnon lämmitys energiataloudellisesti!

Kiinteistön omistajan on hyvä pysähtyä tarkastelemaan lämmityskuluja sekä erilaisia uusia lämmitysmuotoja ja tehdä valinnat juuri niistä lähtökohdista, jotka itse kokee tärkeiksi. Usein jo pelkkä sisä- ja ulkolämpötilojen seuranta graafeina saa aikaan päätöksiä, jotka alentavat lämmityskustannuksia. Varsinkin viikkoja tyhjillään olevissa kakkosasunnoissa etäohjauksella on saavutettu suuria säästöjä lämmmityskuluissa.