Viljakuivurin kapasiteetin nosto 11.6.2019 – Posted in: IoT ratkaisut – Tags: , , , ,

Viljakuivurin kapasiteetin nosto Energomonitor IoT järjestelmän avulla

Viljatilalla Urjalassa oli ongelma. Nykyisen viljakuivaamon kapasiteetti ei enää riittänyt sadonkorjuun aikaan elokuussa. Puimuri korjasi viljaa  pelloilta nopeammin kuin sitä ehdittiin kuivattaa öljykäyttöisellä kuivurilla, ja näin kuivaamosta syntyi puintiaikaan prosessin pullokaula. Harkinnassa oli iso investointi uuteen viljakuivuriin, mutta ongelmaa päätettiin lähteä ratkaisemaan kuivausprosessin tarkemman mittauksen ja valvonnan keinoin. Tässä vaiheessa apuun tuli OmaVahdin Energomonitor mittausjärjestelmä.

1. Lämpötilat mittaukseen
a. Kuivatusilman lämpötilan pitää olla riittävän korkea, jotta ilmankosteus on alhainen. Tällöin kuivaustusilmaan sitoutuu mahdollisimman paljon kosteutta viljasta mahdollisimman lyhyessä ajassa. Kuivastusajan minimointi oli tässä tilanteessa tärkeää, koska nykyisellään viljankuivurin kapasiteetti ei enää riittänyt kunnolla tilan tarpeisiin.
b. Poistoilman kosteuden laskiessa riittävän alhaiseksi, tiedetään että viljaerä on riittävän kuiva ja seuraava etä voidaan ottaa kuivatukseen. Ilmankosteutta on kuitenkin hankala mitata, koska poistoilmassa on paljon pölyä. Mekaanisen ilmankosteumittarit eivät toimi luotettavasti näissä olosuhteissa, joten mittaus päätettiin toteuttaa Energomonitor 3-piste lämpömittarilla. Kokemuksen perusteella poistoilman lämpötilasta pystytään arvioimaan milloin viljaerä on riittävän kuiva ja lämmin, jotta se voidaan siirtää jälkikuivaukseen.

 

2. Sähkönkulutus mittaukseen
Viljakuivurin puhaltimet kierrättävät ilmaa tasaisesti koko kuivaksen ajan. Niiden sähkönkulutus on hyvin tasaista. Energomonitor Powersense sähkönkulutusmittareilla kanavapuhaltimien toimintaa voidaan valvoa koko ajan. Mikäli sähkönkulutus poikkeaa normaalin kulutuksen ylä- tai alapuolelle, niin järjestelmä lähettää automaattisesti sähköpostia isännälle.

 

3. Öljynkulutus mittaukseen
Parantaaksemme kuivausprosessin energiatehokkuutta edelleen, mietimme myös polttoiöljyn kulutuksen reaaliaikaisen mittauksen lisäämistä järjestelmään. Öljymittarin pulssilähdöstä voidaan lukea ilmpulssien määrä Energmonitor Relaysense pulssilukijalla, ja näin öljynkulutuksesta saadaan tietoa 90s välein. Toisaalta tiedon saa selville seuraamalla öljypolttimen sähkökulutusta, jolloin pystytään mittaamaan minuuttikohtainen käyntiaika. Polttimen öljynkulutus tunnissa on kuitenkin vakio, ja viljankuivurin toiminnan kannalta kiinnostava tieto on tunti ja vuorokausikohtainen öljynkulutus.

Alla linkkejä järjestelmän laitteisiin

Energomonitor keskusyksikkö, Energomonitor Posersense, Energomonitor Thermosense 3-pistelämpömittari

Onko tilallasi vastaava haaste viljankuivauksen kapasiteetin tai prosessin seurannan kanssa? Ota rohkeasti yhteys, laita sähköpostia tai soita OmaVahti yrittäjälle 044-333 6633 / Ville Hellman.