Omavalvonta Ammattikeittiössä 10.11.2021 – Posted in: IoT – Tags: , , , , , ,

Omavalvonta on ruoan toimitus, kauppa ja valmistusketjussa toimivan yrityksen itse ylläpitämä valvontajärjestelmä, jolla toimija varmistaa elintarvikkeiden turvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisuuden. Toimijan on tunnistettava omaan toimintaansa ja käsittelemäänsä elintarvikkeeseen liittyvät elintarviketurvallisuutta vaarantavat tekijät ja huolehdittava niiden hallinnasta. Lue lisätietoja omavalvonta järjestelmän toteutuksesta.

Elintarvikkeiden riski- ja vaaratekijät

Elintarvikkeet ovat pääasiallisesti turvallisempia kuin koskaan aikaisemmin. Niihin voi kuitenkin liittyä sellaisia vaaratekijöitä, jotka voivat aiheuttaa ihmiselle terveydellisiä haittoja. Riski on mahdollisuus tai todennäköisyys vaaran aiheuttaman kielteisen terveysvaikutuksen toteutumiselle. Vaara voi olla mikrobiologinen, kemiallinen tai fysikaalinen tekijä, joka saattaa heikentää elintarvikkeiden turvallisuutta ja aiheuttaa kielteisiä terveysvaikutuksia kuluttajille. Riskit vaihtelevat eri elintarvikkeissa, ja niiden aiheuttamien lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutusten vertaaminen keskenään on vaikeaa.

Elintarvikkeisiin liittyviä riskejä voivat olla seuraavat:

  • Ruokaa saadaan liian vähän tai liian paljon, jolloin voi olla seurauksena aliravitsemus tai ylipainoisuus.
  • Ruoan koostumus voi olla terveydelle epäedullinen. Esimerkiksi liiallinen kovien rasvojen saanti voi lisätä sydän- ja verisuonitauteihin sairastumisen riskiä tai liiallinen sokeripitoisten tuotteiden nauttiminen voi aiheuttaa hampaiden reikiintymistä.
  • Ruoan tai juomaveden mukana voi tulla mikrobeja tai pieneliöitä, jotka voivat aiheuttaa tartuntatauteja tai ruokamyrkytyksiä.
  • Ruoassa voi olla luonnollisia haitallisia aineita, kuten palkokasvien lektiinit.
  • Ruoan mukana voi saada myös erilaisia ympäristösaasteita tai kemiallisia aineita, kuten dioksiinia, metyylielohopeaa, lisäaineita, torjunta-aineita jne.

Riski, jolle kuluttaja omasta tahdostaan altistuu, ei ole niin pelottava kuin sellainen riski, johon kuluttaja ei itse voi valinnoillaan vaikuttaa. Elintarvikkeesta saatava liiallinen rasva tai sokeri ei tunnu niin pelottavalta kuin hullun lehmän tauti, ympäristömyrkyt tai haitalliset mikrobit.

Osa kuluttajista on erityisen herkkiä tietyille elintarvikkeisiin liittyville riskeille. Riskiryhmiä ovat alle kouluikäiset lapset, raskaana olevat tai imettävät naiset, vanhukset ja vakavasti sairaat henkilöt, joiden vastustuskyky on sairauden (esim. syöpä) vuoksi alentunut.

Lämpötilojen Omavalvonta yritykselle

OmaVahti on tuotteistanut lämpötilojen automaattisen omavalvonta järjestelmän. Järjestelmään voidaan liittää kymmeniä erilaisia lämpö- ja kosteusmittareita, sekä valoisuutta (lux ja UV) ja ilman hiilidioksidi (CO2) pitoisuutta havainnoivia antureita. Kaikki mittaushistoria tallennetaan kahden vuoden ajaksi. Järjestelmä myös hälyttää esim. lämpötila poikkeamista kännykkään ja sähköpostilla.