Energomonitor

Showing 1–12 of 14 results

Energomonitor järjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen energian kulutusmittauksen (sähkö, kaasu, öljy) sekä lisäksi vedenkulutus ja ilmanlaadun mittaus (lämpötila, kosteus,  CO2).