Cart 0

Älykoti kokemuksia ja ideoitaÄlykoti - Taloautomaatio - Energian Kulutusmittaus - Sähkömittarit - Vesivuotovahti - Radon - Häkä CO

Mitä IoT tarkoittaa ja miten yritykset voivat sitä hyödyntää? IoT, Internet of Things, esineiden internet

Älykoti kokemuksia

Älykoti (IoT, Internet of Things) järjestelmissä on kyse nettiin kytketyistä esineistä, laitteista, koneista, kiinteistöistä tai jopa kokonaisista kaupungeista, jotka keräävät antureiden avulla tietoa itsestään sekä toimintaympäristöstään. Käymme seuraavaksi läpi IoT kokemuksia projektin tavoitteita määrittelevien kysymysten kautta.

Kerätty tieto mahdollistaa esineiden ja koneiden toiminnan optimoinnin. Lisäksi kerättyä dataa voidaan muutoin hyödyntää vaikkapa yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä tai asiakaskokemuksen parantamisessa. Datan hyödyntäminen edellyttää, että sitä analysoidaan ja jatkojalostetaan tiedoksi.

Esineiden internet mahdollistaa yrityksen liiketoiminnan sekä prosessien optimoimisen. Turhia työvaiheita tai huoltokäyntejä voidaan vähentää. Yritykset voivat luoda kokonaan uusia ansaintamalleja sekä liiketoimintaa.

Mieti IoT-ratkaisujen osalta

1. Voitko helpottaa IoT:n avulla erilaisia työvaiheita tai jättää niitä kokonaan tekemättä?
2. Voitko optimoida toimintaa, esimerkiksi reittejä, työvaiheita, prosesseja…?
3. Voiko laitteita tai koneita huoltaa ennakoivasti IoT:ta hyödyntäen? Esimerkkinä VesivuotoVahti.

4. Valmistaako yrityksesi laitteita tai esineitä, jotka voisi IoT:n avulla tehdä älykkäiksi?
5. Voiko yrityksen tuotteita huoltaa tai päivittää verkkoyhteyden kautta etänä perinteisten huoltokäyntien sijasta?
6. Voiko IoT mahdollistaa uutta ansaintalogiikkaa tai kokonaan uutta liiketoimintaa?
7. Voiko laitetta tai esinettä käyttää etänä, kun se kytketään verkkoon?

8. Voiko tuotteita tai palveluita kehittää käyttäjien todellisiin käyttötapoihin ja -tottumuksiin pohjautuen tai tätä tietoa keräämällä kehittää uusia ansaintamalleja tai parantaa asiakaskokemusta?
9. Voiko laite tai kone itse optimoida toimintaansa keräämänsä datan perusteella (esimerkiksi ilmastoinnin automaattinen säätö)?
10. Voitko tarjota tuotteitasi palveluna hyödyntämällä antureita, tietoliikenneyhteyttä, ohjelmistoja ja  analytiikkaa?

Lue lisää Energomonitor blogista.

WhatsApp chat